De Commissies

Onze reddingsbrigade dankt haar bestaan aan de inzet van vele vrijwilligers, onder meer in de commissies, dan wel de (assistent-) instructeurs die wekelijks klaarstaan in het zwembad. Deze laatsten krijgen regelmatig bijscholing bij de Technische Bijeenkomsten. Van alle volwassen kaderleden wordt vanaf 2018 verwacht dat zij een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG) kunnen overleggen om zo bij te dragen aan een veilige omgeving voor alle (jeugd)leden.

Technische Commissie:
Toon Crijns
Kevin Heynen
Mirjam Pulles

Ontspanningscommissie:
José Crijns-Nordhausen
Gabriëlle Henderickx
Roy Philips

Financiële Commissie:
Mirjam Pulles
Carlo Roebroeks

Ledenadministratie:
Thomas Pappas

Vertrouwenspersonen:
Wim Carelse
Margriet Velter
Silvia Waajen
 
Webmaster & Fotograaf:
Roy Philips

 

(Assistent-) Instructeurs:

Gabi Aelmans
Timo Bergthaler
Gabriëlle Henderickx
Kevin Heynen
Medy Hofwijks
Deen van Horne
Eline Konings
Mark Leurs
Xander van Nienhuijs
Thomas Pappas
Mirjam Pulles
Margriet Velter

NB: Op de foto ontbreken Deen van Horne en Mark Leurs.

Poetsploeg:
Toon Crijns
Har Hendrikx


* Lijst met Ereleden:

Rob van den Belt (oud-lid wedstrijdploeg)

Wim Carelse (oud-bestuursvoorzitter)

Theo Evers (oud-trainer & Bondstrainer)

Frank Pollaerts (oud-bestuurslid)

Yvonne Vos (oud-secretaris)

Ereleden zijn personen, die zich op buitengewone wijze voor de RRB verdienstelijk hebben gemaakt en die in een Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur met ten minste twee derde van het aantal stemmen als zodanig zijn benoemd (Artikel 5.1d van de Statuten).