Het Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Roermondse Reddingsbrigade bestaat uit de bestuursvoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het DB is belast met het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zijn er nog een aantal andere Algemene Bestuursleden die tevens in nauw contact staan met de diverse commissies. Mede in het kader van Goed Bestuur en het omgaan met vertrouwelijke informatie wordt van alle bestuursleden verwacht dat zij vanaf 2018 een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG) kunnen overleggen.

Bestuursvoorzitter:
Roy Philips (Kunsthistoricus)

Roy Philips is sinds 1991 lid van de RRB en vanaf 2006 bestuurslid. Daarnaast maakt hij ook deel uit van de Ontspanningscommissie (OC).

Secretaris*:

(vacant)

Penningmeester:
Jeroen Nijenhuis (Gerechtsdeurwaarder te Roermond)

Jeroen Nijenhuis is sinds 1999 lid van de RRB en vanaf 2002 bestuurslid.

Algemeen Bestuurslid (Technische Commissie):
Toon Crijns (Maintenance Engineer)

Toon Crijns is sinds 1995 lid van de RRB en vanaf 2006 bestuurslid. Daarnaast maakt hij ook deel uit van de Technische Commissie (TC).

Algemeen Bestuurslid (Afdeling Varend Redden):
Tom Diels (Logistics Engineer)

Tom Diels is sinds 2014 lid van de RRB en vanaf 2016 bestuurslid. Daarnaast vertegenwoordigt hij de Afdeling Varend Redden (AVR) binnen het bestuur.

Algemeen Bestuurslid:
Gabriëlle Henderickx (Student)

Gabriëlle Henderickx is sinds 2006 lid van de RRB en vanaf 2018 bestuurslid. Daarnaast maakt zij ook deel uit van het kader van (assistent-) instructeurs en van de Ontspanningscommissie (OC).

Algemeen Bestuurslid (Financiën):
Kevin Heynen (Student)

Kevin Heynen is sinds 2003 lid van de RRB en vanaf 2019 bestuurslid. Daarnaast maakt hij ook deel uit van het kader van (assistent-) instructeurs en van de Technische Commissie (TC).

 

* De portefeuillehouder ziet tevens toe op de toepassing en naleving van de privacywet. Hij/zij heeft ook geheimhoudingsplicht voor wat betreft gegevensverwerking.


* Lijst met Bestuursvoorzitters:

1. S. Le Haen: vanaf 1934;

2. Opgevolgd door dhr. Mulder

3. Jo schouenberg: tot 1969

4. Harrie Beckers: 1969-1989

5. Wim Carelse: 1989-2006

6. Toon Crijns: 2006-2013

7. Roy Philips: 2013-heden