Het Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Roermondse Reddingsbrigade bestaat uit de bestuursvoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het DB is belast met het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zijn er nog een aantal andere Algemene Bestuursleden die tevens in nauw contact staan met de diverse commissies. Mede in het kader van Goed Bestuur en het omgaan met vertrouwelijke informatie wordt van alle bestuursleden verwacht dat zij vanaf 2018 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten mogen de vereniging daarbij nooit schaden. De RRB conformeert zich daarom aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die vanaf 1 juli 2021 geldt en de .

 

Voorzitter*: Toon Crijns

Secretaris: Arthur Schaeps

Penningmeester: Kevin Heynen

Algemeen Bestuurslid (Ledenwerving): Suzan van den Berg

Algemeen Bestuurslid (Technische Commissie): Ralph Dirks

Algemeen Bestuurslid (Afdeling Varend Redden): Tom Diels

 

* Deze portefeuillehouder is contactpersoon met de Stichting Sportraad Roermond; een adviesorgaan van de Gemeente Roermond over sport(accommodatie)beleid.

 


* Lijst met Bestuursvoorzitters:

1. S. Le Haen: vanaf 1934;

2. Opgevolgd door Lucas Mulder.

3. Jo schouenberg: tot 1969

4. Harrie Beckers: 1969-1989

5. Wim Carelse: 1989-2006

6. Toon Crijns: 2006-2013

7. Roy Philips: 2013-2024

8. Toon Crijns: 2024-heden