Privacy Statement & AVG

Wanneer u lid wordt van onze vereniging deelt u verschillende, vaak noodzakelijke, persoonsgegevens met ons. We proberen zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw gegevens en privacy om te gaan; recht op privacy is immers een grondrecht. Welke gegevens we verzamelen valt op te maken uit het Inschrijfformulier en de Gezondheidsverklaring zoals weergegeven op onze website, waarbij het overigens alleen noodzakelijke informatie betreft en die nodig is om met u in contact te treden. De persoonsgegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden of andere partijen waarmee we géén verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Een uitzondering geldt voor het online ledenadministratieprogramma SportLink (uitwisseling met Reddingsbrigade Nederland en door hen verplicht gesteld aan brigades) én bij onderzoek naar strafbare feiten. Verder hebben we een met Reddingsbrigade Nederland en bestaat er een verwerkingsovereenkomst tussen de afdelingen Zwemmend en Varend Redden. Persoonsgegevens van minderjarigen, en zeker kinderen onder de 16 jaar, worden uitsluitend verwerkt als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder c.q. verzorger.

Het is mogelijk dat er slechts bij bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld examens) beeldmateriaal wordt gemaakt voor ons archief en op de website. Voor het openbaren van deze content moet toestemming worden gevraagd. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit vooraf kenbaar maken bij het bestuur. Alleen geautoriseerde bestuursleden mogen data en nadere persoonsgegevens inzien en verwerken; daarbij heeft alleen het bestuur heeft inzage in de ledenlijst. Als vereniging hebben wij de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers met firewalls en beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren. Daarmee nemen we passende maatregen tegen misbruik, verlies en dergelijke van persoonsgegevens.

Wanneer u onze website bezoekt, maakt deze geen gebruik van cookies of locatiegegevens voor het analyseren van online surfgedrag. De nieuwsbrieven en mededelingen die wij (per e-mail anoniem in BCC) versturen zijn niet-commercieel van aard. Uw contactgegevens worden daarbij evenmin gedeeld met sponsoren. Bij uitschrijving van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens direct verwijderd en in een oud-leden archief geplaatst. Gegevens worden dus niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Eventuele medische gegevens van de Gezondheidsverklaring worden tot maximaal één jaar na afgifte en uitschrijven bewaard en na het zwemseizoen meteen vernietigd. Bij documenten met betrekking tot de financiële boekhouding geldt de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de toekomstige Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven. De AVG is vanaf 25 mei 2018 binnen de gehele Europese Unie definitief van kracht gegaan. Ook wij als RRB hopen hieraan te voldoen en dienen vertrouwelijk met uw privé gegevens om te gaan. Zie hiervoor ook onze van 15 februari 2018 en het . Bestuursleden tekenen met betrekking tot de hen bekende persoonsgegevens uit hoofde van hun functie een geheimhoudingsverklaring (Art. 19 van de Statuten). Als brigade hebben we een verantwoordingsplicht om aan te tonen dat we ons aan de wet houden en vanaf 2016 de meldplicht van eventuele datalekken en beveiligingsincidenten; zeker indien de betrokkenen daar eventuele schade door kunnen leiden. Heeft u nog vragen over uw vastgelegde persoonsgegevens of wilt u deze kosteloos inzien, corrigeren en/of verwijderen, neem dan contact met ons op, zie hiervoor onze pagina ‘Contact & Lidmaatschap’.

 

© Roermondse Reddingsbrigade 2022.