Verenigingsagenda

Activiteiten Bestuur en Technische Commissie 2022-2023:

Hieronder treft u de belangrijkste activiteiten van dit verenigingsjaar aan, onder andere de activiteiten van de Technische Commissie (TC).

 Datum:  Activiteit:
 21 augustus 2022  Huldiging Jubilea 2022, 2021 & 2022
 4 september 2022  Start zwemseizoen 2022-2023
 Najaar 2022  Kaderactiviteit 2022
 18 december 2022  Spellenles/ Kerst-elfen-les
 26 maart 2023  Algemene Ledenvergadering 2023*
 30 april 2023  Proefexamens
 Voorjaar 2023  Kaderactiviteit 2023
 25 juni 2023  Examens 2023 (Theorie & Praktijk)
 2 juli 2023  Familiezwemmen

 

* De vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering worden drie weken voorafgaand aan de genodigde leden verstuurd. De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor alle stemgerechtigde leden met de leeftijd van 16 jaar en ouder die niet geschorst zijn (Art. 12.1 & 12.2 van de Statuten).

Tijdens de jaarlijkse ALV worden, tenzij anders aangegeven, ook de jubilerende leden gehuldigd vanwege hun 12,5-jarig, 25, 40, 50 of 60-jarig lidmaatschap van de vereniging middels een jubileumspeld.


Trainingen 2022-2023; 17.30-20.30 uur in Zwembad De Roerdomp:

Binnen de trainingen op zondag wordt aandacht besteed aan het zwemmend redden van drenkelingen, onder andere door middel van bevrijdings- en vervoersgrepen. De trainingen zijn essentieel om vanaf 16-jarige leeftijd door te stromen naar onze Afdeling Varend Redden. Bij al onze instructies en trainingen in het wedstrijdbad (28 ºC) zijn toezichthouders en een gediplomeerde EHBO-er aanwezig. Tevens bestaat voor leden (en ouders van jeugdleden) de mogelijkheid om bij de brigade te zwemmen om hun conditie op pijl te houden. Het zwemseizoen loopt vanaf de eerste zondag in september tot en met de eerste zondag van juli en wordt afgesloten met een jaarlijks examen waarbij diploma's zijn te behalen.

 September 2022            04, 11, 18, 25
 Oktober 2022  02, 09, 16, 23, 30
 November 2022  06, 13, 20, 27
 December 2022  04, 11, 18              (25 december: géén training i.v.m. Kerstmis)
 Januari 2023  08, 15, 22, 29        (1 januari: géén training i.v.m. Nieuwjaarsdag)
 Februari 2023  05, 12, 26              (19 februari: géén training i.v.m. Carnaval)
 Maart 2023  05, 12, 26, 19, 26
 April 2023  02, 16, 23, 30        (9 april: géén training i.v.m. Pasen)
 Mei 2023  07, 14, 21              (28 mei: géén training i.v.m. Pinksteren)
 Juni 2023  04, 11, 18, 25*
 Juli 2023  02

 

* Op 25 juni 2023 géén vrije training voor seniorleden.

** Meer informatie over de trainingen is ook te vinden in de .


Vrije Training:

Dinsdag- en donderdagmorgen van 6.00 uur- 7.00 uur: vrije training voor leden gedurende het hele jaar, met uitzondering van feestdagen (27 april 2023- Koningsdag; 18 mei 2023- Hemelvaart). Pas vanaf 5.50 uur is het zwembad voor leden toegankelijk! Verder dient er steeds iemand actief toezicht te houden op de overige zwemmers.


Theorielessen Zwemmend Redden 2022-2023:

Deze zijn bedoeld voor de deelnemers van de diplomalijn Life Saver 1, 2 en 3. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente versie van de "Handleiding Life Saver" (IJmuiden, mei 2022; € 20,-). Klik hier voor bijbehorende oefenvragen. De theorielessen starten in de regel in het tweede semester van het verenigingsjaar en worden zoals ieder jaar door de RRB gegeven. De kandidaten krijgen hiervoor een aparte uitnodiging.

Exameneis is dat het praktijkgedeelte van het examen pas afgenomen mag worden als het theoriegedeelte gehaald is. Deze twee examens vinden plaats op 25 juni 2023. Alle lessen moeten gevolgd worden door de kandidaten van Life Saver 1 en 2. Kandidaten voor Life Saver 3 zijn vrij om de lessen te volgen.

 Datum:  Onderwerp:  Tijdstip:  Locatie:
 n.n.b.      Hfst. 1, 2  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal
 n.n.b.  Hfst. 3  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal
 n.n.b.  Hfst. 4  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal
 n.n.b.  Hfst. 5  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal
 n.n.b.  Hfst. 6  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal
 n.n.b.  Hfst. 7  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal
 n.n.b.  Vragenuurtje  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal

 

Voor meer informatie en mogelijkheden omtrent EHBO-lessen, eveneens verplicht voor de kandidaten van Life Saver 2 en 3, kan men zich wenden tot de Technische Commissie. De EHBO-lessen zullen overigens níet gegeven worden door de eigen brigade! Een dergelijke cursus kan bijvoorbeeld worden gevolgd bij de EHBO verenigingen van Maasniel of Roermond of natuurlijk Swalmen.

 

* Let op: alle data onder voorbehoud van wijzigingen!

 

Door het jaar heen bestel je vast wel eens iets bij een webshop. Met    steun je ook nog eens gratis de RRB!