Verenigingsagenda

Activiteiten Bestuur, Technische Commissie en Ontspanningscommissie 2021-2022:

Hieronder treft u de belangrijkste activiteiten van dit verenigingsjaar aan, onder andere de activiteiten van de Technische Commissie (TC) en Ontspanningscommissie (OC

 Datum:  Activiteit:
 5 september 2021  Start seizoen 2021-2022
 12 december 2021  Examens 2021 (Theorie & Praktijk) van 14.00 tot 16.30 uur.

 27 maart 2022

 Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022*

 Voorjaar 2022  Kaderactiviteit 2022
 26 juni 2022  Examens 2022 (Theorie & Praktijk)
 3 juli 2022  Familiezwemmen
 21 of 28 augustus 2022  Huldiging Jubilea 2020, 2021 & 2022

 

* De vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering worden drie weken voorafgaand aan de genodigde leden verstuurd. De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor alle stemgerechtigde leden met de leeftijd van 16 jaar en ouder die niet geschorst zijn (Art. 12.1 & 12.2 van de Statuten).

Tijdens de jaarlijkse ALV worden, tenzij anders aangegeven, ook de jubilerende leden gehuldigd vanwege hun 12,5-jarig, 25, 40, 50 of 60-jarig lidmaatschap van de vereniging middels een jubileumspeld.


Trainingen 2021-2022; 17.30-20.30 uur in Zwembad De Roerdomp:

Binnen de trainingen op zondag wordt aandacht besteed aan het zwemmend redden van drenkelingen, onder andere door middel van bevrijdings- en vervoersgrepen. De trainingen zijn essentieel om vanaf 16-jarige leeftijd door te stromen naar onze Afdeling Varend Redden. Bij al onze instructies en trainingen in het wedstrijdbad (28 ºC) zijn toezichthouders en een gediplomeerde EHBO-er aanwezig. Tevens bestaat voor leden (en ouders van jeugdleden) de mogelijkheid om bij de brigade te zwemmen om hun conditie op pijl te houden. Het zwemseizoen loopt vanaf de eerste zondag in september tot en met de eerste zondag van juli en wordt afgesloten met een jaarlijks examen waarbij diploma's zijn te behalen.

 September 2021          05, 12, 19, 26
 Oktober 2021  03, 10, 17, 24, 31
 November 2021  07, 14, 21, 28
 December 2021  12, 19                   (5 & 26 december: géén training i.v.m. Sinterklaas en Kerstmis)
 Januari 2022  09, 16, 23, 30       (2 januari: géén training i.v.m. Kerstvakantie)
 Februari 2022  06, 13, 20             (27 februari: géén training i.v.m. Carnaval)
 Maart 2022  06, 13, 20, 27
 April 2022  03, 10, 24              (17 april: géén training i.v.m. Pasen)
 Mei 2022  01, 08, 15, 22, 29
 Juni 2022  12, 19, 26              (5 juni: géén training i.v.m. Pinksteren)
 Juli 2022  03

 


Vrije Training:

Dinsdag- en donderdagmorgen van 6.00 uur- 7.00 uur: vrije training voor leden gedurende het hele jaar, met uitzondering van feestdagen (1 maart 2022: Carnaval/ 26 mei 2022: Hemelvaartsdag). Pas vanaf 5.50 uur is het zwembad voor leden toegankelijk! Verder dient er steeds iemand actief toezicht te houden op de overige zwemmers.


Theorielessen Zwemmend Redden 2021-2022:

Deze zijn bedoeld voor de deelnemers van de diplomalijn Life Saver 1, 2 en 3. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente versie van de "Handleiding Life Saver" (IJmuiden, mei 2022; € 15,-). Klik hier voor bijbehorende oefenvragen. De theorielessen starten in de regel in het tweede semester van het verenigingsjaar en worden zoals ieder jaar door de RRB gegeven. De kandidaten krijgen hiervoor een aparte uitnodiging.

Exameneis is dat het praktijkgedeelte van het examen pas afgenomen mag worden als het theoriegedeelte gehaald is. Deze twee examens vinden plaats op 26 juni 2022. Alle lessen moeten gevolgd worden door de kandidaten van Life Saver 1 en 2. Kandidaten voor Life Saver 3 zijn vrij om de lessen te volgen.

 Datum:  Onderwerp:  Tijdstip:  Plaats:
 10 april 2022  Hfst. 1, 2  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal/ Online Videovergadering
 24 april 2022  Hfst. 3  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal/ Online Videovergadering
 1 mei 2022  Hfst. 4  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal/ Online Videovergadering
 8 mei 2022  Hfst. 5, 6  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal/ Online Videovergadering
 29 mei 2022  Vervallen  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal/ Online Videovergadering
 12 juni 2022  Hfst. 7  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal/ Online Videovergadering
 19 juni 2022  Vragenuurtje  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal/ Online Videovergadering

 

Voor meer informatie en mogelijkheden omtrent EHBO-lessen, eveneens verplicht voor de kandidaten van Life Saver 2 en 3, kan men zich wenden tot de Technische Commissie. De EHBO-lessen zullen overigens níet gegeven worden door de eigen brigade! Een dergelijke cursus kan bijvoorbeeld worden gevolgd bij de EHBO verenigingen van Maasniel of Melick of Roermond of natuurlijk Swalmen.

 

* Let op: alle data onder voorbehoud van wijzigingen!

 

Door het jaar heen bestel je vast wel eens iets bij een webshop. Met    steun je ook nog eens gratis de RRB!