Verenigingsagenda

Activiteiten Bestuur, Technische Commissie en Ontspanningscommissie 2019-2020:

Hieronder treft u de belangrijkste activiteiten van dit verenigingsjaar aan, onder andere de activiteiten van de Technische Commissie (TC) en Ontspanningscommissie (OC).

 Datum:  Activiteit:
 1 september 2019

 Start Seizoen 2019-2020

 22 december 2019

 Spellenles

 25 januari 2020

 Technische Bijeenkomst

 29 maart 2020

 Algemene Ledenvergadering 2020*

 Wordt verplaatst naar (eind) september 2020.

 19 april 2020

 Start Theorielessen Life Saver

 26 april 2020

 Proefexamens

 Medio juni 2020

 Kaderactiviteit 2020

 28 juni 2020

 Examens (Theorie & Praktijk)

 Mogelijk op een later tijdstip in te halen.

 5 juli 2020

 Familiezwemmen/ Buitentraining

 

* De vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering worden drie weken voorafgaand aan de genodigde leden verstuurd. Deze is alleen toegankelijk voor leden, die per 1 september van het afgelopen boekjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en aan hun financiële verplichtingen van het lopend contributie- tijdvak hebben voldaan; voorts ereleden en leden van verdienste (Art. 12.6 van de Statuten).

Tijdens deze jaarlijkse ALV worden ook de jubilerende leden gehuldigd vanwege hun 12,5-jarig, 25, 40, 50 of 60-jarig lidmaatschap van de vereniging middels een jubileumspeld. Onderstaand de jubilarissen van 2019:


Trainingen 2019-2020; 17.30-20.30 uur in Zwembad De Roerdomp:

Binnen de trainingen op zondag wordt aandacht besteed aan het zwemmend redden van drenkelingen, onder andere door middel van bevrijdings- en vervoersgrepen. De trainingen zijn essentieel om vanaf 16-jarige leeftijd door te stromen naar onze Afdeling Varend Redden. Bij al onze instructies en trainingen in het wedstrijdbad (28 ºC) zijn toezichthouders en een gediplomeerde EHBO-er aanwezig. Tevens bestaat voor leden (en ouders van jeugdleden) de mogelijkheid om bij de brigade te zwemmen om hun conditie op pijl te houden. Het zwemseizoen loopt vanaf de eerste zondag in september tot en met de eerste zondag van juli en wordt afgesloten met een jaarlijks examen waarbij diploma's zijn te behalen.

 

 September 2019    01, 08, 15, 22, 29
 Oktober 2019  06, 13, 20, 27
 November 2019  03, 10, 17, 24
 December 2019  01, 08, 15, 22            (29 december: géén training)
 Januari 2020  05, 12, 19, 26
 Februari 2020  02, 09, 16                  (23 februari: géén training)         
 Maart 2020  01, 08, 15, 22, 29     (trainingen vervallen)
 April 2020  05, 12, 19, 26           (trainingen vervallen)
 Mei 2020  03, 10, 17, 24           (trainingen vervallen)
 Juni 2020  07, 14, 21, 28*          (trainingen vervallen)
 Juli 2020  05*                            (trainingen vervallen)

* Op 28 juni en 5 juli 2020 géén vrije training voor seniorleden.


Theorielessen Zwemmend Redden 2019-2020

Deze zijn bedoeld voor de deelnemers van de diplomalijn Life Saver 1, 2 en 3. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente versie van de "Handleiding Life Saver" (mei 2017; € 14,50). De theorielessen starten in de regel in het tweede semester van het verenigingsjaar en worden zoals ieder jaar door de RRB gegeven. De kandidaten krijgen hiervoor een aparte uitnodiging.

Exameneis is dat het praktijkgedeelte van het examen pas afgenomen mag worden als het theoriegedeelte gehaald is. Deze twee examens vinden plaats op 28 juni 2020. Alle lessen moeten gevolgd worden door de kandidaten van Life Saver 1 en 2. Kandidaten voor Life Saver 3 zijn vrij om de lessen te volgen.

 Datum:  Onderwerp:  Tijdstip:  Plaats:
 n.n.b.  Hfst. 1, 2  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal
 n.n.b.  Hfst. 3  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal
 n.n.b.  Hfst. 4  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal
 n.n.b.  Hfst. 5, 6  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal
 n.n.b.  Hfst. 7  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal
 n.n.b.  Hfst. 8, 9  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal
 n.n.b.  Vragenuurtje  17.30 uur tot 18.30 uur  Zwembad instructielokaal

* De data voor de theorielessen worden halverwege het zwemseizoen bekend gemaakt!

Voor meer informatie en mogelijkheden omtrent EHBO-lessen, eveneens verplicht voor de kandidaten van Life Saver 2 en 3, kan men zich wenden tot de Technische Commissie. De EHBO-lessen zullen overigens níet gegeven worden door de eigen brigade. Een dergelijke cursus kan bijvoorbeeld worden gevolgd bij de EHBO verenigingen van Maasniel of Melick of Roermond of natuurlijk Swalmen.

 

* Let op: alle data onder voorbehoud van wijzigingen!