Verenigingsagenda

Activiteiten Bestuur en Technische Commissie 2023-2024:

Hieronder treft u de belangrijkste activiteiten van dit verenigingsjaar aan, onder andere de activiteiten van de Technische Commissie (TC).

 Datum:  Activiteit:
 3 september 2024  Start zwemseizoen 2023-2024
 3 februari 2024  Kaderactiviteit 2023-2024
 24 maart 2024  Algemene Ledenvergadering (ALV) 2024*
 28 april 2024  Uiterlijke aanvraag Examens
 23 juni 2023  Familiezwemmen
 30 juni 2024  Examens (Theorie & Praktijk)
 7 juli 2024  Buitentraining (JR, ZR & Life Savers) Einde zwemseizoen

 

* De vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering worden drie weken voorafgaand aan de genodigde leden verstuurd. De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor alle stemgerechtigde leden met de leeftijd van 16 jaar en ouder die niet geschorst zijn (Art. 12.1 & 12.2 van de Statuten).

Tijdens de jaarlijkse ALV worden, tenzij anders aangegeven, ook de jubilerende leden gehuldigd vanwege hun 12,5-jarig, 25, 40, 50 of 60-jarig lidmaatschap van de vereniging middels een jubileumspeld.


Trainingen 2023-2024; 17.30-20.30 uur in Zwembad De Roerdomp:

Binnen de trainingen op zondag wordt aandacht besteed aan het zwemmend redden van drenkelingen, onder andere door middel van bevrijdings- en vervoersgrepen. De trainingen zijn essentieel om vanaf 16-jarige leeftijd door te stromen naar onze Afdeling Varend Redden. Bij al onze instructies en trainingen in het wedstrijdbad (28 ºC) zijn toezichthouders en een gediplomeerde EHBO-er aanwezig. Tevens bestaat voor leden (en ouders van jeugdleden) de mogelijkheid om bij de brigade te zwemmen om hun conditie op pijl te houden. Het zwemseizoen loopt vanaf de eerste zondag in september tot en met de eerste zondag van juli en wordt afgesloten met een jaarlijks examen waarbij diploma's zijn te behalen.

 September 2023              03, 10, 17, 24
 Oktober 2023  01, 08, 15, 22, 29
 November 2023  05, 12, 19, 26
 December 2023  03, 10, 17     (24 en 31 december géén training i.v.m. Kerstavond en Oudjaarsavond)
 Januari 2024  07, 14, 21, 28
 Februari 2024  04, 18, 25           (11 februari géén training i.v.m. Carnaval)
 Maart 2024  03, 10, 17, 24     (31 maart géén training i.v.m. Pasen)
 April 2024  07, 14, 21, 28
 Mei 2024  12, 26                  (5 en 19 mei géén training i.v.m. Bevrijdingsdag en Pinksteren)
 Juni 2024  02, 09, 16, 23, 30*
 Juli 2024  07*

* Op 30 juni en 7 juli 2024 géén vrije training voor seniorleden.


Vrije Training:

Dinsdag- en donderdagmorgen van 6.00 uur- 7.00 uur: vrije training voor leden gedurende het hele jaar, met uitzondering van feestdagen en carnaval. Pas vanaf 5.50 uur is het zwembad voor leden toegankelijk! Verder dient er steeds iemand actief toezicht te houden op de overige zwemmers.


Theorielessen Zwemmend Redden 2023-2024:

Deze zijn bedoeld voor de deelnemers van de diplomalijn Life Saver 1, 2 en 3. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente versie van de "Handleiding Life Saver" (IJmuiden, mei 2022; € 20,-). Klik hier voor bijbehorende oefenvragen. Indien er theorielessen gegeven worden, starten deze in de regel in het tweede semester van het verenigingsjaar en worden zoals ieder jaar door de RRB gegeven. De kandidaten zullen dan hiervoor een aparte uitnodiging krijgen.

Exameneis is dat het praktijkgedeelte van het examen pas afgenomen mag worden als het theoriegedeelte gehaald is. Deze twee examens vinden plaats op 30 juni 2024. Alle lessen moeten gevolgd worden door de kandidaten van Life Saver 1 en 2. Kandidaten voor Life Saver 3 zijn vrij om theorielessen te volgen indien ze gegeven worden.

Verder dienen de kandidaten voor Life Saver 2 en Life Saver 3 een geldig EHBO diploma te kunnen overleggen vóór aanvand van de examens. De EHBO-lessen zullen overigens níet gegeven worden door de eigen brigade! Een dergelijke cursus kan bijvoorbeeld worden gevolgd bij de EHBO verenigingen van Maasniel of Roermond of natuurlijk Swalmen.

 

* Let op: alle data onder voorbehoud van wijzigingen!

 

Door het jaar heen bestel je vast wel eens iets bij een webshop. Met    steun je ook nog eens gratis de RRB!