Contact, Lid worden & Contributie

Neem contact op met de Roermondse Reddingsbrigade:

www.roermondsereddingsbrigade.nl
bestuur@roermondsereddingsbrigade.nl

06-51532793
(op zondag tussen 17.00 uur en 19.30 uur.)

KvK: 40175474         SBI: 93151 & 94996
IBAN: NL97 RABO 0144186772

- Commandopost Afdeling Varend Redden (AVR) van de Roermondse Reddingsbrigade in De Weerd én de locatie ervan in Roermond -


Lid worden, Ik red mee!:

Iedereen die vijf jaar of ouder is en minimaal Zwemdiploma A (van het Zwem-ABC) heeft kan bij ons lid worden. Dit is heel gemakkelijk. Hiervoor dient men dit uit te printen, in te vullen en deze in te leveren bij het bestuur. De vereniging telt ongeveer gemiddeld 128 leden. Door het aanmelden als lid van de Roermondse Reddingsbrigade bevestigt het lid bekend én akkoord te zijn met het privacy beleid en het feit dat persoonsgegevens door ons worden opgeslagen. Tevens moet een Gezondheidsverklaring worden ingevuld. Deze is als PDF hieronder te downloaden:

Denkt u ook aan het tijdig inleveren van deze Gezondheidsverklaring? Dit dient ieder zwemseizoen opnieuw te gebeuren! Deze is vooral van belang voor deelname aan de opleidingen en de examens. Indien er mutaties plaatsvinden verzoeken wij u vriendelijk om dit aan ons kenbaar te maken. Verder is iedereen natuurlijk van harte welkom om eens te komen kijken bij een van onze trainingen en bekijk dit filmpje: of onze folder:

NB: Indien men het lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient dit schriftelijk te gebeuren! Hiervoor kan men het bovenstaande Aanmeldingsformulier gebruiken of een e-mail sturen naar bovenstaand e-mailadres. Houd rekening met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken (Art. 5B.2 van de Statuten).

Noot: Wanneer u lid wordt van de Roermondse Reddingsbrigade (RRB), gaat u ermee akkoord dat u ook automatisch lid wordt van de overkoepelende organisatie KNBRD- Reddingsbrigade Nederland. U betaald hiervoor géén contributie; de RRB betaalt wel een bijdrage voor elk lid aan Reddingsbrigade Nederland. Dit lidmaatschap wordt automatisch beëindigd wanneer u het lidmaatschap opzegt bij de RRB.


Betaling contributie 2024-2025:

Aan het begin van ieder nieuw zwemseizoen dient ook de contributie te worden betaald. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering voor het seizoen 2023-2024 & 2024-2025, bedraagt deze:
 
Per 1 september 2023:
  • Jeugdleden tot en met 15 jaar:  € 65,- per jaar.
  • Leden vanaf 16 jaar en ouder:   € 90,- per jaar.
  • AVR- Leden:                               € 45,- per jaar.

Per 1 september 2024:

  • Jeugdleden tot en met 15 jaar:  € 65,- per jaar.
  • Leden vanaf 16 jaar en ouder:   € 90,- per jaar.
  • AVR-leden:                                 € 45,- per jaar.
  • Ochtendzwemmers:                   € 185,- per jaar.

Gaarne verzoeken wij u de bovengenoemde contributie voor het komende seizoen te voldoen vóór 30 september 2024! Dit kan door het hierboven genoemde bedrag over te maken op IBAN- rekeningnummer: NL97 RABO 0144186772 van de Rabobank ten name van: Roermondse Reddingsbrigade te Roermond, onder vermelding van ‘Contributie’ en uw eigen naam, dan wel de naam van het betreffende lid waarvoor betaald wordt.

Let op: de bovenstaande bedragen gelden per lid! Indien u voor meerdere personen tegelijk betaalt, dienen de bedragen bij elkaar te worden opgeteld! Vergeet daarbij niet om alle individuele namen in de omschrijving te vermelden.

Het bestuur overweegt een apart tarief in te voeren voor de Ochtendzwemmers. Dit voorstel zal de tijdens komende ALV 2024 in stemming worden gebracht. De intentie is om dit met terugwerkende kracht vanaf het begin van het zwemseizoen 2023-2024 te laten gelden.

Verder willen wij u wijzen op het belang van een tijdige betaling, zowel voor de vereniging, als in het kader van het lidmaatschap! Alleen nieuwe leden dienen de contributie contant te voldoen bij inschrijving. Heeft u de contributie voor dit zwemseizoen al betaald? In dat geval hoeft u dit niet meer opnieuw te doen.

 

Wil je de RRB ook financieel een handje helpen? Dat kan via SponsorKliks zonder dat het jouw geld kost! Kijk voor een overzicht van alle deelnemende webwinkels op:


Omdat wij als brigade van mening zijn dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid moeten hebben om met onze activiteiten mee te doen, willen wij u wijzen op een tweetal regelingen. Dit zijn de Regeling Maatschappelijke Participatie en het Jeugdsportfonds. Gezinnen met een inkomen tot 120% van het minimumloon en die woonachtig zijn in de Gemeente Roermond kunnen hiervoor in aanmerking komen en een tegemoetkoming krijgen in de kosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met respectievelijk de Afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Roermond (0475-388200) en de Stichting Leergeld Roermond (Charles Ruysstraat 84, 6042CE Roermond; 0475-475268).Zwembad De Roerdomp:

Bezoekadres:                   
Achilleslaan 2C              
6042 JV Roermond        

Tel: 0475-359103

www.roermondsport.nl/roerdomp

sport@roermond.nl


Restaurant Flamingo V.O.F.

Hans Vink & Melinda Linssen
Achilleslaan 2C
6042 JV Roermond
Tel: 0475-326085

flamingohoreca@hotmail.com

www.vof-flamingo.nl

https://www.roermondsport.nl/roerdomp/over-de-roerdomp/over-flamingo-horeca/