• Vakantiewens

  Beste Leden,

  We sluiten dit seizoen vreemd af.

  Door de uitbraak van het Coronavirus ging in maart het zwembad dicht en konden wij onze trainingen helaas niet geven. Ook de examens en de Algemene Ledenvergadering konden niet doorgaan.
  Gelukkig hebben we sinds een aantal weken het ochtendzwemmen weer kunnen opstarten. Verder kunnen we vanaf september ook weer op de zondagnamiddag- en avond starten met trainingen voor de opleidingen Zwemmend Redden. Om ook weer de conditie op peil te brengen en voor het sociaal contact; want ook dat is waarom een vereniging belangrijk is…

  Toch zal de komende periode zeker nog niet alles ‘normaal’ zijn, ondanks dat per 1 juli de contactsporten weer zijn toegestaan. Nu dit zwemseizoen in ieder geval ten einde is willen wij iedereen alvast een fijne en welverdiende vakantie toewensen. Graag hopen wij iedereen weer na de zomervakantie in goede gezondheid terug te zien om er samen in 2020-2021 een mooi zwemseizoen van maken!!

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur van de Roermondse Reddingsbrigade (RRB),

  Roy Philips (Voorzitter)

  5 juli 2020
 • Update- Versoepeling maatregelen Coronavirus/ Mogelijkheden voor ochtendzwemmers

  Beste Leden,

  Met de recent genomen versoepeling van maatregelen door de Rijksoverheid zal vanaf 20 mei 2020 ook Zwembad De Roerdomp weer onder bepaalde restricties én gefaseerd opengaan; kinderen t/m 12 jaar mogen zwemmen in het binnenbad en personen van 13 jaar en ouder moeten gebruik maken van het buitenbad. Hierdoor kan ook onze vereniging een klein deel van haar activiteiten opstarten. Vanaf 25 mei aanstaande kunnen verenigingen onder voorwaarden namelijk ook weer van het zwembad gebruik maken.

  Vandaar dat het bestuur het volgende heeft besloten:

  - Dat het voor de ochtendzwemmers vanaf 25 mei tot en met 23 augustus mogelijk is om op dinsdag- en donderdagochtend van 6.00 tot 7.00 uur te zwemmen en wel in het Buitenbad (!).
  Hierbij willen we u wel wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de zwemmers, net als geldt bij het toezichthouden. De Gemeente Roermond zal zorgen voor ontsmettingsmiddelen/ mogelijkheden tot desinfectie. De toegangsbadge zal worden ingesteld zodat deze ook gebruikt kan worden voor de poort van het buitenbad. Verzoek is wel om geclusterd naar binnen te gaan of even op elkaar te wachten.
  * Dhr. Toon Crijns zal nog contact opnemen met de ochtendzwemmers over de condities waaronder gezwommen mag worden.

  - Dat het helaas níet mogelijk is om de reguliere trainingen op zondagavond van 17.30 tot 20.30 uur dit seizoen nog te hervatten. Dit geldt zowel voor de junior- als de seniorleden. Zoals het er nu naar uitziet kunnen deze pas weer in september worden hervat. Ons nieuwe zwemseizoen start normaliter op zondag 6 september 2020. In de praktijk betekent dit dat alle kandidaten van de opleidingen Junior Redder, Zwemmend Redder en Life Saver in de huidige groep blijven, ook in het nieuwe seizoen. In principe zal er dan eerst gewerkt worden aan de conditie. Graag hopen we uiteraard dan weer iedereen terug te zien!

  In dit besluit is er rekening gehouden met de mogelijkheden die het zwembad ons biedt, factoren zoals risicobeheersing om besmetting met het Coronavirus te voorkomen, de aanwezige risicogroepen, de scheiding van leeftijdsgroepen en het aantal zwemmers dat we hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat dit voor sommige van onze jeugd- en seniorleden helaas teleurstellend zal zijn en vragen uw begrip hiervoor.

  Aanvullende algemene informatie:
  De ochtendzwemmers willen wij wel wijzen op de door het RIVM voorgeschreven hygiëneregels en het houden van de 1,5 meter afstand. Zorg voor eenrichtingsverkeer bij het zwemmen: in elk blok van 2 banen, mogen 8 zwemmers. Heen via de ene baan en terug via de andere baan. Zwem hierbij over de bodemlijnen. Op deze wijze is er 1,5 meter afstand. Zwem achter elkaar en inhalen is niet toegestaan. Bij bezoek aan het bad dient u eventuele looproutes te volgen en zwemkleding al onder uw normale kleding te zitten. Kleding en andere persoonlijke spullen mogen niet achterblijven in de omkleedruimte, maar moeten in een tas worden meegenomen naar het bad zelf. Er kan géén gebruik worden gemaakt van de douches; dit moet thuis gebeuren. Lees voor komst aandachtig het uitgebreide ‘Protocol verantwoord zwemmen’ door!

  Graag zien we jullie allen, in goede gezondheid, terug in het zwembad zodra dit voor iedereen ook weer mogelijk is!

  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur van de Roermondse Reddingsbrigade (RRB),

  Roy Philips (Voorzitter)

  19 mei 2020
 • Update 3- Maatregelen Coronavirus

  Beste Leden,

  Bij deze een nieuwe, derde, Update n.a.v. onze eerdere berichtgeving omtrent het Coronavirus:

  Met de recent genomen maatregelen door de Rijksoverheid zien wij ons helaas genoodzaakt alle trainingen op zondagavond en dinsdag- en donderdagochtend af te gelasten tot en met ten minste 28 april, waarbij rekening moet worden gehouden met verdere verlenging.

  Vandaar dat het bestuur het volgende heeft besloten:

  - De examens 2020 te annuleren. Deze stonden oorspronkelijk gepland op 28 juni 2020. Er zijn immers te veel trainingen uitgevallen. In de praktijk betekent dit dat alle kandidaten in de huidige groep blijven, ook in het nieuwe seizoen. Normaliter staat het begin van het nieuwe zwemseizoen gepland op de eerste zondag in september (6 september). Er wordt gekeken naar eventuele mogelijkheden om de examens op een later tijdstip in te halen.

  - Zodra het zwembad weer open is, zullen wij u hierover informeren. Vanaf dat moment kan er ook weer op dinsdag- en donderdagochtend worden gezwommen. Indien de situatie het toelaat en er op zondagen tot en met 5 juli -dat is de einddatum van het huidige zwemseizoen- gezwommen kan worden, kunnen deze trainingen (voor jeugd- en seniorleden) onder meer gebruikt worden om de conditie op peil te houden.

  - De Algemene Ledenvergadering 2020, oorspronkelijk gepland op 29 maart jl., zal worden verplaatst naar (eind) september 2020. Hierover zult u tijdig bericht krijgen, bij aanvang van de start van het nieuwe zwemseizoen 2020-2021.

  Graag zien we jullie allen, in goede gezondheid, terug in het zwembad zodra dit weer mogelijk is!

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur van de Roermondse Reddingsbrigade (RRB),

  Roy Philips (Voorzitter)

  2 april 2020
 • Update 2- Tijdelijk aflasten trainingen i.v.m. Coronavirus

  Beste Leden,

  Bij deze een nieuwe, tweede, Update n.a.v. onze eerdere berichtgeving omtrent het Coronavirus:

  Met de recent genomen maatregelen door de Rijksoverheid zien wij ons helaas genoodzaakt alle trainingen op zondagavond en dinsdag- en donderdagochtend af te lassen tot en met ten minste 6 april.

  Dit betekent concreet dat:

  - het ten minste tot die tijd niet mogelijk is om (recreatief) te zwemmen voor (senior)leden.

  - het bestuur er zich van bewust is dat de noodzakelijke trainingen voor de komende examens (Junior Redder; Zwemmend Redder en Life Saver) nu ernstig in de knel komen door het vervallen van een flink deel ervan.

  - zodra het mogelijk is, de ouders c.q. verzorgers van jeugdleden door het bestuur en/of Technische Commissie zal worden meegedeeld hoe er nog invulling gegeven kan worden aan het nog resterende deel van dit zwemseizoen.

  Pas op het moment dat wanneer ook echt duidelijk is dat verenigingsactiviteiten (zoals trainingen en de Algemene Ledenvergadering 2020) hervat kunnen worden, zullen wij u hierover verder informeren! Dit omdat eventuele maatregelen langer kunnen duren. Nogmaals vragen wij uw begrip voor de huidige situatie.

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur van de Roermondse Reddingsbrigade (RRB),

  Roy Philips (Voorzitter)

  18 maart 2020
 • Update- Tijdelijk aflasten trainingen i.v.m. Coronavirus

  Beste Leden,

  Bij deze een Update n.a.v. onze eerdere berichtgeving omtrent het coronavrius:
  Inmiddels heeft ook de Gemeente Roermond gistermiddag besloten om álle sportaccommodaties binnen de gemeente per direct te sluiten tot ten minste 31 maart! Dit betekent dat er géén activiteiten meer zullen plaatsvinden aldaar, dus ook niet in Zwembad de Roerdomp. Ook de Gemeente Roermond wil dat inwoners en medewerkers zo min mogelijk risico lopen!
  Zie ook: https://www.roermond.nl/nieuws/sportfaciliteiten-gesloten
  Naar aanleiding van vragen van onze ochtendzwemmers of het alsnog mogelijk is om op dinsdag- en donderdagochtend te zwemmen, kunnen we dan ook heel kort zijn: Nee! Ook het ochtendzwemmen zal helaas vervallen gezien het bovenstaande; daar zal men geen uitzonderingen in maken. Graag vragen wij uw begrip hiervoor.

  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur van de Roermondse Reddingsbrigade (RRB),

  Roy Philips (Voorzitter)

  14 maart 2020
 • Verplaatsing Algemene Ledenvergadering 2020 i.v.m. Coronavirus

  Geachte Leden,

  In verband met de uitbraak van de ziekte COVID-19, veroorzaakt door het Coronavirus, heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering 2020 van zondag 29 maart te doen verschuiven naar een andere datum. Deze komt dus te vervallen! Zodra meer duidelijk is wanneer de ALV wel doorgang kan vinden -rekening houdend met het verdere verloop van de 'Coronacrisis'- zullen wij U hierover spoedig berichten en u de gewijzigde vergaderstukken toesturen. Het is de intentie om de ALV nog voor het einde van dit zwemseizoen te laten plaatsvinden. Graag vragen wij uw begrip hiervoor.

  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur van de Roermondse Reddingsbrigade (RRB),

  Roy Philips (Voorzitter)

  13 maart 2020
 • Tijdelijk aflasten trainingen i.v.m. Coronavirus

  Beste Leden,

  In verband met de uitbraak van de ziekte COVID-19, veroorzaakt door het Coronavirus, heeft het bestuur besloten om alle trainingen af te lassen tot en met 31 maart, dat wil zeggen alle trainingen op de zondagavond én dinsdag- en donderdagochtend! Hiermee volgen we ook het advies van de overkoepelende organisatie Reddingsbrigade Nederland en NOC*NSF, zoals gisteravond gegeven.
  De eerstvolgende training staat vooralsnog gepland op zondag 5 april. Voor het ochtendzwemmen is dit donderdag 2 april. Indien de situatie verandert, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk berichten. Graag vragen wij uw begrip hiervoor.

  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur van de Roermondse Reddingsbrigade (RRB),

  Roy Philips (Voorzitter)

  13 maart 2020
 • Overlijden Marguerite Beltjens

  Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ons gewaardeerde lid Marguerite Josephine Marie Beltjens (Roermond 26-10-1927 - Roermond 01-08-2018). Tot aan haar overlijden was zij met haar 90 jaar ons oudste lid, hetgeen zij overigens sinds maart 1969 was. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging. Zo begeleide zij mede in de jaren 1970-1979 onder meer de zomerkampen voor onze jeugdleden. Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

  1 augustus 2018
 • TB Rayon ZO 2017

  Afgelopen zaterdag 25 november 2017 was er weer een Technische Bijeenkomst van het Rayon Zuidoost voor het seizoen 2017-2018. Traditioneel is de Roermondse Reddingsbrigade (RRB) gastheer om alle brigades uit Limburg te verwelkomen. Speciale gast deze keer was dhr. Koen Breedveld, de nieuwe directeur van Reddingsbrigade Nederland. Hij hield een kort welkomstswoord en had daarnaast een kort onderhoud met bestuursvoorzitter Roy Philips van de RRB.  Na afloop liet hij ons nog het volgende weten in een korte reactie:

  “Dank voor de prettige ontvangst zaterdag en voor het leuke en leerzame gesprek. Goed te zien dat de RRB springlevend is en met zijn activiteiten een gewaardeerde rol speelt in de Roermondse samenleving. Reddingsbrigades hebben een enorme kracht en maatschappelijke betekenis, het is aan ons gezamenlijk om die kansen te benutten. Mocht er nog eens een gelegenheid zijn waarbij mijn aanwezigheid of die van een van mijn collega’s voor jullie van betekenis kan zijn, of als er andere vragen zijn, laat dan weten s.v.p.?”

  Uiteraard waarderen wij het zeer dat dhr. Breedveld de tijd en moeite heeft genomen om onze brigade te bezoeken!

  25 november 2017
 • Renovatie Zwembad De Roerdomp III

  Zoals u wellicht gemerkt heeft, is er een groot aantal zaken in Zwembad De Roerdomp op technisch vlak opgepakt: - Tegelwerk rond het zwembad is vernieuwd, - Startblokken zijn vernieuwd, - Sanitair en douches zijn vernieuwd en  de geluidsinstallatie is vernieuwd. Naast de recent vervangen onderwaterverlichting is nu de verlichting boven water aan de beurt. De verlichting boven het wedstrijdbad is inmiddels vervangen en worden dimbaar uitgevoerd.

  Er komt nog verlichting op het perron, en zoals gezegd, de verlichting kan worden gedimd, de dimfunctie moet echter nog geprogrammeerd worden. De verlichting voldoet daarmee helemaal aan de nieuwe eisen en is bestand tegen het zwembadklimaat. De verlichting is uitgevoerd in een speciale heldere witte kleur, welke diep in het water doordringt, ideaal voor toezichthouders. De lampen zijn Ledlampen waardoor er een stuk duurzaamheid en energiebesparing is gerealiseerd. Met betrekking tot de ophangconstructie is er rekening gehouden met de nieuwe voorschriften omtrent RVS ophangconstructies in zwembaden.

  In de kleedlokalen van de verenigingen, de gangen richting wedstrijdbad en vanuit de ingang verenigingen naar de kleedlokalen komen sensoren. Deze verlichtingen hoeven dan niet meer apart bediend te worden. Als u in de toekomstin de gangen en in de kleedlokalen binnen komt gaat daar het licht automatisch branden.

  De verenigingen kunnen dan zelf de verlichting van het zwembad aan maken en ter plekke kiezen voor de gewenste lichtsterkte en of ze de onderwaterverlichting ook aan willen. De verwachting is dat de sensoren van de verlichting in de gangen en kleedkamers in week 47 (vanaf maandag 20 november 2017) worden aangepast. Ook is de verwachting dat in deze week de programmering erin zit en alle functies van de verlichting dan werken.


  In de nabije toekomst is men in en rond het zwembad druk bezig zijn met nog vele andere werkzaamheden:
  - Ten behoeve van de tribune worden er nog geluidsboxen bijgehangen.
  - In de komende periode zal er af en toe een hijskraan te zien zijn om zonnepanelen op het dak te leggen van de Jo Gerris Hal en het zwembad.
  - Tijdens de carnavalsvakantie zal ook het recreatiebad voorzien worden van nieuwe verlichting.
  - Het tegelwerk van de kleedlokalen wordt tijdens de zomervakantie het vervangen, in twee of meerdere fases om ook hier de overlast wederom tot een minimum te beperken.
  - Ligweide en sanitair bij het buitenbad zal verbeterd worden, net als de bestrating rond de baden.
  - Het 50-meterbad en de springkuil worden momenteel voorzien van een nieuw jasje zodat deze er net zo fris uit komen te zien als het golfslagbad.
  - De springplanken zijn inmiddels vervangen.

  U ziet dat het zwembad en de Gemeente Roermond er alles aan doet om aan de voorkant de overlast voor de gebruiker zoveel mogelijk proberen te beperken. Dit gebeurd door zo goed mogelijk aan de voorkant te plannen en daar waar mogelijk zelfs in de nachtelijke uren werkzaam te zijn. Het uiteindelijke resultaat zal iedereen tevreden stellen en voor veel zwemgenot in de toekomst zorgen!!

  Voor meer informatie over het zwembad, openingstijden en activiteiten zie: www.roermond.nl/roerdomp

  13 november 2017
 • Renovatie Zwembad De Roerdomp II

  De beweegbare zwembadbodem die in het wedstrijdbad van Zwembad De Roerdomp ligt heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Om die reden zal de beweegbare bodem in de zomerperiode van 2017 vervangen gaan worden. Dit zal gebeuren in de eerste drie weken van de zomervakantie. Op maandag 17 juli zal direct gestart worden met het demonteren van de bestaande vloer. Dat heeft als gevolg dat in het weekend hiervoor (vanaf vrijdag 14 juli) het wedstrijdbad langzaam leeg gelaten zal moeten worden, dit om te voorkomen dat er schade aan het tegelwerk ontstaat. Na de zomervakantie ligt er dan een mooie zwembadbodem waarbij ook het probleem van de vervaagde zwembadbelijning is opgelost.

   

  Verder is de Gemeente Roermond gestart met een grondige renovatie van het buitenbad van Zwembad De Roerdomp. In de zomervakantie (wedstrijdbad) en eind augustus (recreatiebad) is het binnenbad aan de beurt. De werkzaamheden voor het buitenbad zijn inmiddels in volle gang. Zo worden maar liefst 165.000 tegeltjes verwijderd. Het golfslagbad krijgt een mooie nieuwe coating in plaats van het oude bestaande tegelwerk en is halverwege mei weer in gebruik genomen. In september zullen deze werkzaamheden in het 50-meterbad en de duikkuil plaatsvinden. Daarnaast worden vóór de opening nog twee nieuwe duiktorens geplaatst. De complete renovatie van het buitenbad is, inclusief een vernieuwde bestrating, vóór de opening van het zomerseizoen 2018 afgerond.


  De werkzaamheden in het binnenbad zijn gepland in de zomer, wanneer het wedstrijdbad minder intensief wordt gebruikt. In het binnenbad wordt de tegelvloer rondom het wedstrijd- en recreatiebad vervangen. Hierdoor is het wedstrijdbad in de laatste 2 weken van juli en de eerste 2 weken van augustus gesloten (vrijdag 14 juli tot einde week 32/ minimaal maandag 14 augustus). Het recreatiebad is gesloten in de laatste week van augustus en de eerste 3 weken van september (week 35 t/m 38). Het westrijdbad is voor doelgroepen is na de zomervakantie weer vanaf maandag 28 augustus te gebruiken!

   

  Ook de douches en het sanitair in de gemeenschappelijke kleedlokalen worden vervangen. Vanwege tijdsdruk past dit echter niet binnen de periode van 4 weken. Daardoor zal het sloopwerk van de douches en het sanitair al plaatsvinden in week 28 (vanaf 10 juli)! Concreet betekend dit dat de grote schoollokalen vanaf 10 juli niet meer te gebruiken zijn en de zwemmers zich dus moeten omkleden in de kleedhokjes aan de kant van het recreatiebad. Het badpersoneel zorgt ervoor dat de ochtendzwemmers van de RRB die week om 05.55 uur van de zij-ingang naar de hal kunnen en via het recreatiebad naar het wedstrijdbad kunnen. Vanaf dinsdagochtend 29 augustus kunnen de ochtendzwemmers weer van het wedstrijdbad gebruik maken. De reguliere trainingen beginnen altijd op de eerste zondag in september.

   

  Het is belangrijk dat het zwembad blijft vernieuwen, zodat het ook de komende jaren een aantrekkelijk zwembad en mooie accomodatie blijft voor Roermond en omgeving. Juist door de ruime openingstijden van het zwembad ontkomt men er niet aan werkzaamheden te verrichten als het bad normaliter geopend is. Het uiteindelijke resultaat zal iedereen tevreden stellen!

  Voor meer informatie over het zwembad, openingstijden en activiteiten zie: www.roermond.nl/roerdomp

  1 juni 2017
 • Roermondse Reddingsbrigade staat al reddend klaar!

  Opgericht in 1934 is de Roermondse Reddingsbrigade (RRB) al ruim 85 jaar een begrip in Roermond, de Maasplassen en omstreken. Het is dé reddingsbrigade als het gaat om zwemmend en varend redden. Onze missie: het voorkomen (preventie) en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. De RRB is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Reddingsbrigade Nederland, de KNBRD.

  De opleidingen Zwemmend Redden bestaan uit een reeks van brevetten en diploma’s. Binnen de opleiding leert men wat te doen bij ongelukken op het water en hoe men iemand uit het water kan halen. Iedereen die vijf jaar of ouder is en minimaal Zwemdiploma A (van het Zwem-ABC) heeft kan bij ons lid worden. Op een speelse manier worden alle benodigde vaardigheden aangeleerd.

  Onze Afdeling Varend Redden, met 50 goed getrainde vrijwilligers, staat dag en nacht klaar om mens en dier van de verdrinkingsdood te redden. Het is een sterk team dat opereert vanuit de commandopost aan de Noordplas in De Weerd en beschikt over een moderne vloot reddingsboten en een duikteam. De Lifeguards zetten zich in voor waterhulpverlening en rampenbestrijding binnen een eigen bewakingsgebied. Binnen de Afdeling Varend Redden kan men zich tevens nog verder specialiseren.

  Met recht is bestuursvoorzitter Roy Philips dan ook trots op deze non-profit organisatie: “Hoewel we een aantal moeilijke jaren achter de rug hebben en nog steeds uitbreiding van ons instruerend kader kunnen gebruiken, is de weg omhoog duidelijk zichtbaar. Het aantal leden groeit weer gestaag, vooral bij de jeugd. Ook de resultaten bij onze jaarlijkse examens van onze opleidingen zijn goed. Daarmee staat de RRB reddend klaar, middenin de Roermondse samenleving!”

  Geïnteresseerd? Breng dan eens een bezoek aan onze trainingen op zondag tussen 17.30 uur en 20.30 uur in het wedstrijdbad van Zwembad De Roerdomp te Roermond; met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. 

  4 september 2016
 • Renovatie Zwembad De Roerdomp

  Maandag 31 augustus gaan de binnenbaden van recreatiebad De Roerdomp weer open voor het publiek. In de zomervakantie is een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Zo is onder andere de luchtbehandelingsinstallatie vervangen. Hierdoor is het klimaat in zwembad De Roerdomp verbeterd. Daarnaast is een zoutelectrolyse-installatie geïnstalleerd. Het uiteindelijke resultaat is dan ook veel prettiger voor de ogen en de luchtwegen van zowel bezoekers als personeel van De Roerdomp. Door deze verbeteringen wordt het bad ook erg interessant voor Astma- en Carapatiënten.

  Een zoutelectrolyse-installatie zorgt ervoor dat geen traditioneel chloor meer wordt toegevoegd aan het zwembadwater maar dat met gewoon keukenzout  zelf chloor wordt gemaakt. Het voordeel hiervan is dat het zwemwater aangenamer en zachter zal aanvoelen. Door de vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie is de luchtkwaliteit enorm toegenomen met als bijkomend voordeel dat  deze nieuwe installatie ook nog eens zeer energiezuinig is. 

  Met het treffen van deze maatregelen is De Roerdomp niet alleen toekomstbestendig geworden doordat deze nu al voldoet aan de nieuwe regelgeving voor lucht- en waterkwaliteit die op termijn van kracht wordt, maar is het bad vooral aangenamer geworden voor de gasten om er  te komen sporten, bewegen en recreëren.

  Voor meer informatie over het zwembad, openingstijden en activiteiten zie: www.roermond.nl/roerdomp

  25 augustus 2015
 • 50-Jarig jubileum en oorkonde voor Theo Evers

  Op zondag 28 juni 2015 is de heer Theo Evers tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Roermondse Reddingsbrigade (RRB) gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lidmaatschapsjubileum. Daarbij wachtte Theo Evers nog een verassing. Tijdens deze ALV was ook mevrouw Jolanda van Dalen, bestuurslid van Reddingsbrigade Nederland, aanwezig. Zij heeft aan Theo een oorkonde inclusief een mooi boeket bloemen mogen uitreiken vanwege zijn grote verdiensten voor de RRB én Reddingsbrigade Nederland. Tevens aanwezig om Theo te feliciteren was Bob Dekkers, destijds assistent Bondscoach.

  Theo Evers (geboren in 1934 te Swalmen) is al vele jaren erelid van de Roermondse Reddingsbrigade. Als trainer van de wedstrijdploeg binnen de eigen brigade werden vooral in de jaren 70 en 80 vele Nederlandse en Europese titels in de wacht gesleept. Daarbij heeft hij als een van de eerste Bondstrainers mede aan de basis gestaan van de wedstrijdsport binnen het zwemmend redden. Al in 1974 werd hij hiervoor door de Bond tot Lid van Verdienste benoemd. Een mooi detail: het eerste jaar van Jolanda van Dalen in de nationale selectie was onder leiding van diezelfde Theo.

  Graag feliciteren we Theo Evers vanaf deze plek nogmaals van harte met deze onderscheiding! 

  29 juni 2015