• Hervatten van Trainingen

  Beste leden,

  We hebben goed nieuws! Het buitenbad gaat weer open, vanaf 1 april kunnen we weer zwemmen.

  Vooralsnog is alleen het buitenbad open. U kunt hier komen via de draaipoort die zich links van de hoofdingang bevindt. Het is belangrijk dat iedereen de maatregelen van de overheid opvolgt, denk hierbij bijvoorbeeld aan de 1.5 meter afstand en het thuisblijven wanneer je klachten hebt. Verder vragen wij u thuis naar het toilet te gaan en thuis de zwemkleding al aan te doen. Na afloop kunt u zich omkleden in de kleedruimtes die zich buiten bevinden.
  In de bijlage vindt u het protocol verantwoord zwemmen waarin alle maatregelen staan beschreven.

  Ochtendzwemmers
  De normale tijden kunnen worden aangehouden (dinsdag 6:00-7:00 en donderdag 6:00-7:00) mits het niet schemert! Zolang het schemert mag er niet gezwommen worden, houdt hier rekening mee.
  Tevens wordt het water maar tot 22 graden Celsius verwarmd, wij adviseren u een extra handdoek mee te nemen.

  Zwemmers 19:30-20:30 op zondag
  Vanaf zondag 11 april kan er weer gezwommen worden. Het water wordt maar tot 22 graden Celsius verwarmd, wij adviseren u een extra handdoek mee te nemen. Wanneer er personen van 27 jaar of ouder in het zwembad dat 6 banen telt zwemmen, geldt een maximum van 24 personen, oftewel 4 personen per baan.

  Jeugdleden
  De trainingen zullen hervat worden vanaf zondag 11 april tijdens de regulier uren (junior redder 1 t/m 3: 17:30-18:30; junior redder 4 t/m Life Saver 3: 18:30-19:30). Op 4 april is er geen training in verband met Pasen. U ontvangt wekelijks een aanmeldformulier die u online kunt invullen. Wij vragen u deze telkens uiterlijk de zaterdag in te vullen.
  Het water wordt verwarmd tot 22 graden Celsius. Zorg ervoor dat er een extra handdoek meegenomen wordt voor wanneer het lid op de kant staat.
  Het is voor de ouders momenteel niet mogelijk om te zwemmen tijdens de uren dat de jeugd zwemt.
  Hieronder het formulier voor 11 april.

  https://forms.gle/McjHRYcQy669qVRF8

  Zodra het is toegestaan én ook mogelijk is om weer in het binnenbad te trainen, zullen we onze activiteiten weer daarna toe verplaatsen. Voor nu geldt dat iedereen eindelijk weer kan zwemmen, conditie kan opdoen en er weer getraind kan worden!

  Namens het bestuur,
  Thomas Pappas (secretaris)

  1 april 2021
 • Nieuwjaarswens 2021

  Beste Leden,

  Een nieuw jaar staat voor de deur! Velen van ons zullen het bewogen jaar 2020 en de uitbraak van COVID-19 het liefste achter zich willen laten. Het bestuur is iedereen veel dank verschuldigd die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de RRB, maar zeker ook ieder die trouw lid blijft van de vereniging. Hoewel het erop lijkt dat 2021 ons wellicht meer mogelijkheden én hoop zal brengen zijn er toch nog veel onzekerheden en veel vragen, zoals wat de invloed van de verspreiding van het Coronavirus en -eventueel nog komende- maatregelen van de Rijksoverheid op de brigade hebben. Voor de meest actuele informatie, die op dit moment beschikbaar is, verwijzen wij u dan ook daarom deze keer níet naar de nieuwsbrief, maar naar onze website: www.roermondsereddingsbrigade.nl
  Verder zullen wij als bestuur u zo spoedig mogelijk (per e-mail) berichten indien er veranderingen plaatsvinden, bijvoorbeeld als het gaat om de trainingen, examens 2021, de ALV 2021 etc. Uiteraard hopen we dat we onze trainingen in het zwembad kunnen blijven voortzetten in de rest van het zwemseizoen. De eerste trainingen van het nieuwe kalenderjaar staan pas gepland ná 19 januari 2021; indien de overheidsmaatregelen dit ook toelaten! Hierover ontvangt u t.z.t. nader bericht indien hier meer duidelijkheid over is.
  Ook in 2021 wil de RRB graag haar doelen blijven nastreven: het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Meer promotie van de vereniging en ledenwerving zullen een van de thema’s zijn. Ons bestuur is bovendien uitgebreid met jonge mensen zoals dhr. Thomas Pappas als secretaris en dhr. Kevin Heynen als penningmeester. En wilt u de RRB gratis (!) sponsoren? Dat kan nu via Sponsorkliks: https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11593&cn=nl&ln=nl

  We kijken uit naar het moment dat we iedereen weer mogen verwelkomen. Mede namens al mijn collega bestuursleden wens ik u allen alvast een sportief, voorspoedig en bovenal een gezond 2021 toe!!

  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur van de Roermondse Reddingsbrigade (RRB),

  Roy Philips (Voorzitter).
  1 januari 2021
 • Roermondse Reddingsbrigade staat al reddend klaar!

  Opgericht in 1934 is de Roermondse Reddingsbrigade (RRB) al ruim 85 jaar een begrip in Roermond, de Maasplassen en omstreken. Het is dé reddingsbrigade als het gaat om zwemmend en varend redden. Onze missie: het voorkomen (preventie) en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. De RRB is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Reddingsbrigade Nederland, de KNBRD.

  De opleidingen Zwemmend Redden bestaan uit een reeks van brevetten en diploma’s. Binnen de opleiding leert men wat te doen bij ongelukken op het water en hoe men iemand uit het water kan halen. Iedereen die vijf jaar of ouder is en minimaal Zwemdiploma A (van het Zwem-ABC) heeft kan bij ons lid worden. Op een speelse manier worden alle benodigde vaardigheden aangeleerd.

  Onze Afdeling Varend Redden, met 50 goed getrainde vrijwilligers, staat dag en nacht klaar om mens en dier van de verdrinkingsdood te redden. Het is een sterk team dat opereert vanuit de commandopost aan de Noordplas in De Weerd en beschikt over een moderne vloot reddingsboten en een duikteam. De Lifeguards zetten zich in voor waterhulpverlening en rampenbestrijding binnen een eigen bewakingsgebied. Binnen de Afdeling Varend Redden kan men zich tevens nog verder specialiseren.

  Met recht is bestuursvoorzitter Roy Philips dan ook trots op deze non-profit organisatie: “Hoewel we een aantal moeilijke jaren achter de rug hebben en nog steeds uitbreiding van ons instruerend kader kunnen gebruiken, is de weg omhoog duidelijk zichtbaar. Het aantal leden groeit weer gestaag, vooral bij de jeugd. Ook de resultaten bij onze jaarlijkse examens van onze opleidingen zijn goed. Daarmee staat de RRB reddend klaar, middenin de Roermondse samenleving!”

  Geïnteresseerd? Breng dan eens een bezoek aan onze trainingen op zondag tussen 17.30 uur en 20.30 uur in het wedstrijdbad van Zwembad De Roerdomp te Roermond; met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. 

  1 september 2020