Aan de slag voor meer veiligheid (2020)

De campagne van 2020: “Aan de slag voor meer veiligheid” sluit aan bij de missie van Reddingsbrigade Nederland: meer veiligheid in, op en langs het water. Hierbij ligt de focus zowel op veiligheid in een waterrijke omgeving in het algemeen als op zwemveiligheid in het bijzonder. De campagne omvat de drie posters 'Zee', 'Mui' en 'Binnenwater' en flyers met tips voor zwemmen in open water, gericht op kinderen.