Woord aan de Leden/ Wens voor de Feestdagen

Beste Leden,

De afgelopen twee jaar heeft ook onze vereniging te maken gekregen met beperkende maatregelen door de uitbraak van het coronavirus. De amateursport is hierin flink geraakt, ook nu weer met de (avond)lockdown. En dat terwijl sport en bewegen belangrijk is voor een gezond en vitaal leven. Ook binnen de zwemvaardigheid en waterveiligheid worden de gevolgen gevoeld. Belangrijk is dat er een perspectief komt voor de langere termijn; voor de maatschappij, voor onze vereniging…

Als voorzitter begrijp ik zeer goed dat (jeugd)leden, kader en vrijwilligers gedemotiveerd raken, wellicht gefrustreerd door beperkingen en maatregelen. In het bijzonder wil ik hier ook de (jeugd)leden noemen voor wie veel trainingen de afgelopen tijd helaas níet zijn doorgegaan. Maar zowel 2020 als 2021 hebben laten zien dat veel leden onze vereniging trouw zijn gebleven. Gelukkig voor de examenkandidaten kon 2021 in ieder geval wel worden afgesloten met de examens die op 12 december jl. werden georganiseerd. Nogmaals gefeliciteerd aan allen die geslaagd zijn!

Ook in 2022 zullen wij als bestuur alles in het werk zetten om zo goed als mogelijk de activiteiten van de RRB voort te zetten. Voor de afdeling zwemmend redden ligt de prioriteit bij de opleidingen én de daarbij horende examens. En ja, zeer waarschijnlijk zullen er ook volgend jaar (en daarna?) beperkingen zijn die het ons niet makkelijk zullen maken. Toch geloof ik nog steeds in datgene waarvoor wij als reddingsbrigade staan en dat we dit ook samen in de nabije toekomst kunnen blijven doen. Een woord van dank aan eenieder die op enige wijze hieraan bijdraagt is dan ook op zijn plaats.

Evenzo belangrijk is dat leden zich betrokken blijven voelen. Ideeën of suggesties over hoe we het komend jaar kunnen invullen zijn dan ook van harte welkom. Dit geldt zeker voor ons kader, de kandidaten Life Saver, ouders van jeugdleden en seniorleden. Zodra we weten hoe én wanneer we de trainingen weer kunnen hervatten zullen we u dit laten weten. Hoewel dit mogelijk even kan duren, hopen wij u in ieder geval zo spoedig mogelijk weer terug te zien!

Het Bestuur wenst U allen alvast een gezegend Kerstfeest én een voorspoedig en gezond 2022!!

Met vriendelijke groet,

Roy Philips (Voorzitter).