Datalek 25 november 2022

Beste leden,

Op vrijdag 25 november 2022 heeft u een e-mail ontvangen met betrekking over de training van zondag 4 december die gewoon doorgaat. Hierbij waren de e-mailadressen van al onze leden zichtbaar omdat deze niet verborgen waren, dus niet in BCC waren verzonden. De oorzaak daarvan was vermoedelijk een technisch probleem in het e-mailprogramma dat de Roermondse Reddingsbrigade (RRB) gebruikt. Op dit moment wordt hard gewerkt om dit te verhelpen.

Desondanks is hierdoor wel een datalek ontstaan, waardoor onbevoegden toegang hebben kunnen krijgen tot gegevens zoals uw e-mailadres. Wij hebben dit datalek inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hoewel wij het uitermate vervelend vinden dat uw e-mailadres mogelijk nu bij andere personen bekend is, verwachten wij niet dat de impact hiervan heel groot is.  Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor dit ongemak en zullen in het vervolg beter waken op het gebruik van ons e-mailaccount en het gebruik ervan.

Het Bestuur van de RRB.